Meedenken

Meer over beleidsparticipatie

Meedenken, oftewel beleidsparticipatie, concentreert zich op trajecten van de overheid waarbij burgers gevraagd wordt om mee te praten en mee te denken. Hieronder valt bijvoorbeeld dat burgers hun mening kenbaar maken aan de gemeente door middel van enquêtes, discussieavonden, klachtenmeldpunt, bezwaarschrift of een petitie.

 

Alle signalen van burgers moet je serieus nemen: de responsiviteit van bestuur is erg belangrijk. Dit wordt door burgers op alle thema's gewaardeerd. Beleidsparticipatie blijft dus belangrijk om het vertrouwen in de overheid te vergroten. Daarnaast is het een middel om burgers als ervaringsdeskundigen te benutten.

 

De nadruk bij beleidsparticipatie ligt tot nu toe vooral op meedenken. De stap naar meedoen is daarvandaan echter wel sneller gezet. Dit is dan ook een manier om gaandeweg meer verantwoordelijkheden bij burgers neer te kunnen leggen, zoals passend is binnen de huidige transities.  Het samen optrekken in wijken via periodiek overleg of een intensiever traject tijdens de herinrichting van een straat of wijk, is geschikt om de verwachtingen over de rol van de overheid en die van burgers langzaam te herijken.

Terug naar startpagina