Zelf doen

Meer over maatschappelijk initiatief

Bij zelf doen, oftewel maatschappelijk initiatief, nemen (samenwerkingsverbanden van) burgers zelf het heft in handen om een maatschappelijk doel na te streven. Hierbij valt te denken aan in hoeverre men zich inzet voor de verbetering van hun leefomgeving met een plan of actie.

 

In haar onderzoek van 2012 vond het PON dat het maatschappelijk initiatief springlevend is in Noord-Brabant: er zijn veel initiatieven op buurt- of wijkniveau maar er zijn ook plannen op bovenlokale schaal.

 

Soms begint het maatschappelijk initiatief bij beleidsparticipatie of door nieuw beleid van de overheid. Een voorbeeld hiervan zijn de Integrale Dorps Ontwikkelings Plannen (IDOP's). Deze zijn meestal gestart op initiatief van een gemeente, maar de hieruit voortgekomen acties worden vaak getrokken door een groep burgers, al dan niet met begeleiding of betrokkenheid van een dorps- of wijkraad.

Terug naar startpagina