Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedoen (maatschappelijke participatie) - Meedenken (beleidsparticipatie) - Gemeente - Instrument - Toolkit / overzicht instrumenten

Be Involved


Verschenen op : 23 apr 2014


Jeugdparticipatie betekent dat kinderen en jongeren actief betrokken zijn bij beslissingen over de samenleving. De Kwaliteitsmeter en de Toolkit Jeugdparticipatie zijn instrumenten om jeugdparticipatie in gemeenten te bevorderen. Ze zijn onderdeel van Be Involved. Be Involved is de verzamelnaam van verschillende instrumenten ter bevordering van jeugdparticipatie in gemeenten. Het is een initiatief en product van de samenwerking tussen Stichting Alexander en het Verwey-Jonker Instituut.

 

Eén instrument om de jeugdparticipatie te bevorderen is de Kwaliteitsmeter Jongerenparticipatie Gemeenten. De Kwaliteitsmeter meet de kwaliteit van jongerenparticipatie en bestaat uit twee online vragenlijsten. Het beslaat alle terreinen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals wijk, school, hulpverlening en het jongerencentrum.

 

Over jongerenparticipatie is veel informatie voorhanden, wat betreft methoden, expertise in literatuur en handboeken. Een gebruikersvriendelijke toegang tot methodieken en evaluaties is gewenst, zowel voor de beleidsontwikkeling als voor de uitvoeringspraktijk. Vandaar dat Stichting Alexander en het Verwey-Jonker Instituut samen een Toolkit Jongerenparticipatie Gemeenten ontwikkelen.

 

Bezoek de website