Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal - Onderzoeksresultaat - Toolkit / overzicht instrumenten - Best practice

Coöperaties als nieuw organisatiemodel


Verschenen op : 23 apr 2014


Op dit ogenblik is er sprake van een herontdekking van het coöperatief model, zowel internationaal, in Nederland als in Noord-Brabant. Dichtbij in Vlaanderen zijn de Vlaamse deelregeringen in enkele gemeenten erg actief op dit terrein. Het aantal coöperaties in Nederland neemt snel toe. Niet alleen in de traditionele sectoren als land- en tuinbouw en de financiële sector, maar inmiddels is grofweg de helft actief in andere sectoren als energie, onderwijs, zorg, parkeerbeheer en afvalverwerking.

 

Omwille van haar inherente kenmerken en met name omwille van de dubbele band van de coöperatie met haar leden (als gebruikers én als eigenaars) omschreef de Europese Commissie in haar Groenboek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  (18 juli 2001) de coöperatie als een ideaal instrument om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen.

 

De coöperatieve samenwerking lijkt ook een bruikbaar voorbeeld te zijn voor het groeiend aantal zzp-ers in Nederland. Met name de zzp-ers ondervinden de gevolgen van de financiële crisis en in toenemende mate probeert men daar gezamenlijk het hoofd aan te bieden. Onlangs is het eerste Broodfonds in Tilburg opgericht. Daarnaast zien we dat er nieuwe (coöperatieve) initiatieven ontstaan als OndernemersRijk, Open Coffee en Seats2Meet waar zzp-ers elkaar niet alleen kunnen ontmoeten maar ook samenwerking tussen zzp-ers wordt gestimuleerd.

 

Zie hier voor meer uitgebreide informatie over achtergronden en ontwikkelingen in Noord-Brabant.  

 

De laatste jaren ontstaan in Brabant samenwerkingsverbanden van burgers, bedrijven en gemeenten die zich inzetten voor opwekking, transport en gebruik van duurzame energie in collectief beheer. Voorbeelden Morgen Groene Energie in Oost-Brabant, en Energie Dongen. Zzp-ers bundelen hun krachten.

 

De gezamenlijke zorgcoöperaties in Noord-Brabant hebben een eigen platform. Kijk hier voor meer voorbeelden en achtergronden buiten Brabant.