Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal - Onderzoeksresultaat - Toolkit / overzicht instrumenten

De Doedemocratie: kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving


Verschenen op : 14 feb 2014


Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie Maatschappelijke ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om een kabinetsstandpunt te ontwikkelen: a. Toenemend zelforganiserend vermogen van de samenleving, b. Terugtredende overheid, c. Stijgende behoefte aan sociale binding. Daarnaast is de transitie naar meer doe-democratie ook bestuurlijk relevant als reactie op ontwikkelingen als schaalvergroting, decentralisaties en bezuinigingen. Het kabinet heeft een veldverkenning verricht naar praktijken en systeeminterventies die overheden en maatschappelijke instellingen kunnen invoeren om de burgerkrachten te ondersteunen en bureaucratische tegenkrachten te onderdrukken. Op basis hiervan presenteert het kabinet– als inspiratiebron voor overheden en maatschappelijke instellingen - een scala van praktijkinterventies.

 

 

 

Bezoek de website