Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedoen (maatschappelijke participatie) - Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Wijk / buurt / dorp

De wijkonderneming


Verschenen op : 14 feb 2014


Wijkondernemingen staan in de schijnwerpers. Er is een beweging gaande van bewoners die collectief in hun wijk of dorp zelf initiatief te nemen. Dit kan zich uiten in diverse vormen: zorgcooperaties, beheer en exploitatie van dorps- of buurthuizen, wijkondernemingen die zelf wind- of zonneenergie opwekken. Deze wijkondernemingen zijn vaak, maar niet uitsluitend, actief op het gebied waar de afgelopen decennia instituties als overheden, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen het werk deden.

 

Bakermat van de wijkonderneming is het Verenigd Konkinkrijk. Het overdragen van vastgoed aan buurtbewoners is in het Verenigd Koninkrijk geen ongebruikelijke stap. In de afgelopen decennia zijn er meer dan vijfhonderd 'community trusts' ontstaan die voor eigen risico buurtvoorzieningen beheren. De meeste wijkondernemingen zijn klein en hebben één gebouw of buurtcafé onder hun hoede. Andere exploiteren verschillende panden in uitgestrekte stadsdelen en zetten per jaar enkele miljoenen ponden om. De bedrijven maken ook winst die opnieuw in buurtprojecten wordt geïnvesteerd. Kenmerkend voor de wijkondernemingen is dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor en sluitende financiële exploitatie; al of niet met bijdragen van derden (gemeente, corporaties e.d.)

 

Www.wijkonderneming.nl is een site "van en voor mensen die in hun eigen buurt iets (willen) ondernemen. De site bevat informatie, nieuws, een overzicht van (netwerk) bijeenkomsten en een kaart met verschillende, soms nog beginnenende, wijkondernemingen

 

Op http://www.tijdvoorsamen.nl vinden we veel praktische en achtergrondinformatie over de wijkondernemingen.