Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedenken (beleidsparticipatie) - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal - Instrument - Best practice

G 1000


Verschenen op : 10 apr 2014


De G 1000 is een oorspronkelijk in België ontwikkelde en toegepaste nieuwe vorm van democratische participatie. In essentie gaat het om een vrije en grootschalige beraadslaging tussen burgers over een belangrijk onderwerp.

 

Het project wil een aanvulling zijn op de traditionele, representatieve democratie. Het doel is om de vensters van het democratische leven wijd open te zetten en verse lucht te laten binnenwaaien.

 

Het beraadslagingsproces van de G1000, dat in 2011/2012 vorm kreeg in België kende drie stappen of fasen:
1. Grootscheepse online enquête met als kernvraag: Wat baart de burger de meeste zorgen?
2. Grootschalige bijeenkomst: Hoe willen we samenleven? Welke principes delen we? Wat zijn de prioriteiten?
1000 burgers uit alle uithoeken van het land praten over de grote uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Deze burgers zijn door het lot bepaald, zodat ze een zo reëel mogelijke afspiegeling van de nationale bevolking vormen.
3. Grondige uitwerking door een kleine groep burgers Een kleine groep burgers, die ook hier weer door het lot worden bepaald, gaat aan de slag om de beslissingen van de burgertop verder uit te diepen en concreet uit te werken.

 

In maart 2014 vond (direct na de gemeenteraadsverkiezingen) in Amersfoort een op de G 1000 geïnspireerde burgertop plaats waaran uiteidenlijk zo'n 800 inwoners van Amersfoort deelnamen. Kijk hier voor een impressie. 

Bezoek de website