Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedenken (beleidsparticipatie) - Meedoen (maatschappelijke participatie) - Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Instrument - Best practice - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal

Het begint bij de burger


Verschenen op : 14 feb 2014


Nederland is op weg van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, naar een netwerksamenleving. In zo'n samenleving ontstaan steeds meer initiatieven van onderop: het begint bij de burger. Burgers beginnen vanuit de civil society initiatieven. De landelijke en lokale overheden komen meer op afstand van de burger te staan. Vaak zoeken zij de samenwerking met andere partners dan de overheid, zoals de horeca, sportfaciliteiten, andere groepen burgers en particuliere ondernemers. De opkomst van zoveel particuliere initiatieven in het publieke domein werpt dilemma's op voor gemeenten die met deze initiatieven te maken krijgen. De website biedt gemeenten, bestuurders en ambtenaren tips, handvatten en stof tot nadenken. Aan de hand van zes vragen komen dilemma's en voorbeelden aan bod, met telkens oplossingen die voor deze kwestie zijn gevonden.

Bezoek de website