Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Meedenken (beleidsparticipatie) - Instrument - Wijk / buurt / dorp

Het Integraal Dorps Ontwikkelingsplan (IDOP)


Verschenen op : 14 feb 2014


De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbeteren. Zij doet dit onder andere door het stimuleren van integrale dorpontwikkelingsplannen (IDOP's). Hierbij kijken bewoners samen met de gemeente naar de toekomst van hun dorp. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Een IDOP bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele factoren en daarop gebaseerde concrete acties.

 

Het IDOP programma in Brabant is voortdurend gemonitord en heeft geleid tot een (inmiddels) vijftal effectrapportages door het PON. Zie voor de meest recente editie (2013).

 

Voor een beschrijving van de IDOP-methodiek en diverse varianten die bestaan kijkt u hier