Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedoen (maatschappelijke participatie) - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal - Best practice

Jongeren in beeld


Verschenen op : 15 apr 2014


Aandacht voor jongerenparticipatie sluit naadloos aan bij de ideeën van Welzijn Nieuwe Stijl en het vormgeven van een pedagogische civil society, wat inhoudt dat burgers zich zelf ook verantwoordelijk voelen voor het welzijn van hun eigen omgeving en zich daar voor inzetten. In het RMO-advies 2009 "Investeren rondom kinderen" wordt ingegaan op de veranderende sociale omgeving van de jeugd. Er wordt gepleit voor het tegengaan van de verbrokkeling van zorg voor het kind, en de cirkel rondom het gezin weer te herstellen. Geen versnippering, maar een stabiele, betrokken en vertrouwde omgeving waar de juiste aandacht is voor het kind, door familie, buren, maar ook door professionals. "Meer sociale inbedding biedt kansen voor een beter opgroeiklimaat." Voorwaarden voor een goed klimaat is dat er naast curatief steeds meer preventief wordt gewerkt. Dit vraagt van professionals dat zij meer aandacht moeten hebben voor de sociale omgeving van het kind, waardoor gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van het kind en zijn/haar omgeving. Professionals moeten de capaciteiten van het gezin onderkennen en zelf een stap terug willen doen.

 

We hebben gezocht naar succesvolle initiatieven gericht op kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Het profiel van deze doelgroep is niet eenduidig maar voor ieder kind geldt dat het maatschappelijk succes afhangt van de kansen van een kind om zich te ontplooien en de mate waarin het ondersteund wordt in het verbeteren van (sociale) vaardigheden en talenten.

 

De beschreven initiatieven hebben allemaal een positieve benadering van het tegengaan van maatschappelijke uitval namelijk: het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en meedoen in de samenleving.

Bezoek de website