Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedenken (beleidsparticipatie) - Meedoen (maatschappelijke participatie) - Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal - Toolkit / overzicht instrumenten - Best practice

Lokale kracht rond wonen, zorg en welzijn


Verschenen op : 14 feb 2014


Het kenniscentrum Wonen-Zorg is een gezamenlijk infinitief van Aedes en Actiz. Onder de titel 'lokale kracht' organiseert het kenniscentrum een aantal activiteiten gericht op kennisontwikkeling en- uitwisseling tussen professionals actief rond wonen, zorg en welzijn. Burgers nemen steeds meer zelf het initiatief om wonen, welzijn en zorg te organiseren op lokaal niveau. Daar waar burgerinitiatieven, overheid en organisaties in wonen, welzijn en zorg elkaar vinden, ontstaat lokale kracht. Wat betekent deze omslag naar cocreatie voor de betrokken organisaties en burgers?

 

Het kenniscentrum heeft een dossier samengesteld met de volgende onderdelen:

  • Een magazine met een bundeling van praktische voorbeelden en nieuwe inzichten
  • Een actuele schets van ontwikkelingen en initiatieven rond wonen, zorg en welzijn
  • Praktijkvoorbeelden
  • Organisatie van een jaarcongres

Bezoek de website