Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedoen (maatschappelijke participatie) - Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Gemeente - Wijk / buurt / dorp - Regionaal / provinciaal - Toolkit / overzicht instrumenten

Methoden en instrumenten voor zelfregie


Verschenen op : 14 feb 2014


Steeds meer sociale professionals en organisaties zijn bezig met Welzijn Nieuwe Stijl. Ze werken nauw samen met de kwetsbare mens en zijn of haar netwerk. Daarbij is het versterken van zelfregie en de eigen kracht van hun cliënten van wezenlijk belang. Movisie ondersteunt hen door overzicht te bieden van het beschikbar instrumentarium:

 

In dit rapport staat een overzicht van methoden, instrumenten en organisatievormen die hulpverleners kunnen gebruiken om (meer) zelfregieversterkend te werken. Deze inventarisatie wordt regelmatig aangevuld.

 

Zelfregie betekent dat iemand zeggenschap heeft over zijn leven en ondersteuning. Zelfregieversterkend werken past in de Wmo-gedachte en sluit aan op de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Zelfsturing of zelfregie draagt bij aan de effectiviteit van ondersteuning en hulpverlening. Maar hoe werk je vanuit zelfregie?

Bezoek de website