Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedenken (beleidsparticipatie) - Meedoen (maatschappelijke participatie) - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal - Best practice - Instrument - Toolkit / overzicht instrumenten

Participatieladder ordent praktijkvoorbeelden cliëntenparticipatie


Verschenen op : 22 apr 2014


Het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie gebruikt de participatieladder van Edelenbos e.a. (1998) om praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie te ordenen. De participatieladder geeft aan in hoeverre burgers/cliënten zijn betrokken bij en invloed hebben op het beleid van de gemeente of instelling. Hieronder vindt u van de meest voorkomende treden op de ladder een korte beschrijving met daarbij een aantal praktijkvoorbeelden.

 

1. Informeren en signaleren
Hier vindt u voorbeelden van cliëntenparticipatie waarbij burgers/cliënten ervaringen uitwisselen en elkaar en/of de beleidsmakers informeren. Informeren kan via informele bijeenkomsten, filmpjes, meldpunten, media-acties of social media.

Mysterie Guest Project

Makkers Unlimited

 

2. Raadpleging
Bij deze vorm van cliëntenparticipatie bepaalt de beleidsmaker in hoge mate zelf de agenda. De betrokkenen zijn gesprekspartners bij de ontwikkeling van beleid. De beleidsmaker verbindt zich niet aan de resultaten van de gesprekken.
Thermometer 
Tea for Two
Werken aan Wensen 
Spiegelgesprekken
Kapstokoverleg 
Visuele prikkelmethode 
Dagboekmethode 
Ziekenhuiservaringen in beeld 
(Wmo)beleid maken met persona's 
Peer Consultatie
Present zijn 
Boskoop actief

 

3. Adviseren
Adviseren is een formele vorm van cliëntenparticipatie. Advisering levert een plek op aan de overlegtafel en daarmee invloed op het beleid. Bij deze vorm van cliëntenparticipatie stellen politiek en bestuur samen de agenda op.
Adviesraden en platforms 
Burgerpanel 
Zeg het ons! 
MOVERSoverleg 
Wmo-adviesraad 7, 8 en 9 

 

4. Coproduceren
Coproduceren levert gezamenlijke oplossingen op voor problemen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Bij deze vorm van cliëntenparticipatie komen politiek, bestuur en betrokkenen gezamenlijk een agenda overeen. Vervolgens wordt samen naar oplossingen gezocht. De politiek verbindt zich aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming. De participant is samenwerkingspartner.
Smaakmakers 
Managers Table 
Een wijk in Beeld 
Vijf stappen methoden 

Bezoek de website