Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedoen (maatschappelijke participatie) - Gemeente - Wijk / buurt / dorp - Instrument

Participatiewiel


Verschenen op : 14 feb 2014


Het participatiewiel is een instrument om een geordend overzicht te krijgen van alle verschillende vormen van participatiebevordering binnen een gemeente. De samenhang in dat aanbod kan hierdoor goed bekeken worden. Het participatiewiel brengt de samenhang in beeld tussen de verschillende organisaties die kwetsbare mensen ondersteunen bij maatschappelijke participatie, en ondersteunt activeerders en gemeenten de mogelijkheid om integraal aanbod mee vorm te geven.

 

Het participatiewiel is een instrument voor participatiebevordering. Dit instrument brengt zes doelgebieden van de cliënt in kaart:

  • Zelfstandig functioneren
  • Sociale contacten
  • Maatschappelijk deelnemen
  • Maatschappelijk bijdragen
  • Opdoen van vaardigheden
  • Betaald werk

 

Het wiel helpt om doelen te formuleren, inzicht te krijgen in de situatie van de cliënt en passend aanbod bij de doelen te vinden: het wiel laat in één keer de samenhang zien tussen de verschillende gebieden. Gemeenten kunnen het participatiewiel gebruiken om hun participatiebeleid mee vorm te geven. Voor activeerders geeft het een volledig beeld van de terreinen en mogelijkheden waarop ze ondersteuning kunnen bieden.

 

Kijk hier en hier voor meer informatie.

Bezoek de website