Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedoen (maatschappelijke participatie) - Zelf doen (maatschappelijk initiatief) - Wijk / buurt / dorp - Gemeente - Regionaal / provinciaal - Onderzoeksresultaat - Instrument - Best practice

Sociale Netwerk Versterking


Verschenen op : 15 mei 2014


Sociale netwerkstrategieën is een werkwijze die uitgaat van de eigen kracht van een cliënt en zijn omgeving. Bij sociale netwerkstrategieën worden familie en vrienden van de cliënt gevraagd om mee te denken over een passende oplossing  voor het probleem van de cliënt.

 

'Aan het werk met het sociale netwerk' richt zich op werknemers van de sociale werkplaats Weener XL die buitengewoon veel ziekteverzuim laten zien. In de pilot krijgen zij hulp aangeboden van consulenten van MEE 's-Hertogenbosch die werken aan de hand van de methode Sociale Netwerkstrategieën. De werknemers hebben in veel gevallen te maken met meervoudige problematiek en missen vaak structuur waardoor zij slecht in staat zijn het werken vol te houden.

 

Doordat de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving centraal staat worden de oplossingen voor het probleem ook door de cliënt en zijn netwerk zelf bedacht. Dit zorgt voor creatievere en meer passende oplossingen. Het sociale netwerk kan de cliënt een duurzame ondersteuningsstructuur bieden.

 

De pilot kan gezien worden als succesvol. Als gevolg van Sociale Netwerkstrategieën stijgt het gevoel van eigen regie van de deelnemers en krijgen zij meer vertrouwen in hun sociale netwerk. De verwachting is dat deze investering in de werknemers  het ziekteverzuim zal laten dalen.

 

Sinds 17 juni is de publicatie 'Aan het werk met het sociale netwerk!' digitaal verkrijgbaar. Hierin worden de resultaten van de pilot beschreven die het PON samen met MEE en Weener XL heeft uitgevoerd.