Projecten


MEEDENKEN

MEEDOEN

ZELF DOEN

Filter op kenmerk


Raderen van Burgerparticipatie
Schaal
Soort informatie

0

Maak een keuze

 

Toon Selectie

Terug naar zoekresultaat

Terug naar de startpagina

Meedenken (beleidsparticipatie) - Meedoen (maatschappelijke participatie) - Wijk / buurt / dorp - Best practice

Wij Eindhoven


Verschenen op : 14 feb 2014


In 2012 start de gemeente Eindhoven met het Wijeindhoven experiment , een nieuwe werkwijze om op wijkniveau  welzijn en zorg inhoud te geven. Binnen WIJeindhoven werken wijkgerichte WIJteams met generalisten waarbij dichtbij mensen zijn, het loslaten van het eigen professionele aanbod, en natuurlijk ook eigen kracht, samenkracht en wederkerigheid, centraal staan. In de Wij-teams participeren in de stad actieve welzijn- enj zorgorganisaties, alsmede uitvoerende diensten van de gemeente.

 

In september 2012 startten twee teams in twee gebieden. Inmiddels is besloten de Wijeindhoven-aanpak over de hele stad  uit te rollen. WIJeindhoven zorgt er voor dat mensen zelf de controle over hun leven behouden. Als iemand ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, zorg, samenleven in wijken en buurten of ontspanning, dan wordt die ondersteuning niet vóór hem, maar samen met hem geregeld. WIJeindhoven kijkt daarbij naar het eigen kunnen van mensen (eigen kracht) en naar hun sociale omgeving (samenkracht).

 

De generalisten leren de bestaande structuren in de informele zorg en in de buurt goed kennen. Op die manier kunnen zij mensen met elkaar in contact brengen, met elkaar verbinden als dat nodig/wenselijk is. Er is bewust voor gekozen om een generalist een bepaald aantal uren te laten besteden aan samenlevingsopbouw. Naast het individu richt een WIJteam zich daarmee ook op het collectieve in de buurt. Deze expertise wordt in de teams gedeeld doordat inmiddels ook opbouwwerkers en jongerenwerkers deel uit maken van de teams.

Bezoek de website